Priser for attester

Priser gjelder fom 01.01.2019

Førerkort 590

Sportsdykker 850

Norges Motorsportforbund 590

Anti Doping Norge 590

Helbredserklæring generell 650

Transporttjeneste funksjonshemmede 350

Skoler/ utenlandsopphold 600-1200

Offshore 2100

Sjømann 2300

Sjømann + Offshore 3200

 

Det kan tilkomme tillegg for tilleggsundersøkelser på indikasjon

 

OM GEBYRER OG TILLEGG

Man betaler i tillegg for følgende tjenester  dersom en ikke samtidig er til konsultasjon:

* girogebyr ( ved utstedelse av giro)

* henvisninger