Priser for attester

Priser gjelder fom 01.01.2021

Førerkort 690

Sportsdykker 900

Norges Motorsportforbund 690

Anti Doping Norge 650

Helbredserklæring generell 700

Transporttjeneste funksjonshemmede 390

Skoler/ utenlandsopphold 600-1400

Offshore 2200

Sjømann 2400

Sjømann + Offshore 3400

 

Det kan tilkomme tillegg for tilleggsundersøkelser på indikasjon

 

OM GEBYRER OG TILLEGG

Man betaler i tillegg for følgende tjenester  dersom en ikke samtidig er til konsultasjon:

* girogebyr ( ved utstedelse av giro)

* henvisninger