Ansatte

 Christian Vold

Spes.allmennmed +  offshore/sjømann

Nils Magne Rimstad

Spes. allmennmed. + offshore

Bente Øhrn

Spes. allmennmed. + offshore

Line Ellingsen

Spes. allmennmed. + offshore

Else Skram

Fastlege

May Britt Nyseter

Helsesekretær

Tonje Ulfsnes Kjønnøy

Helsefagarbeider

 Eileen Malmo

Helsesekretær

Therese Sæther Røsand

Helsesekretær