Frikort

Har du fått frikort? Husk å fremvise det på legekontoret første gang du er her etter at du har fått dette.

Egenandelstak 1 er satt opp til 2369 kroner med virkning fra 1. januar 2019.

Her kan du lese mer om frikort og egenandeler :

https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/frikort-for-helsetjenester